ΔΕΥ - ΠΑΡ: 9:00 - 15:00
ΣΑΒ-ΚΥΡ κλειστό
+30 27210 22136
τηλέφωνο γραμματειας
Γεωργούλη 8 Καλαμάτα Μεσσηνία 24100

Οι κλίμακες φόρων έτους 2014 (οικ.έτους 2015)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ

 • Φορολογητέο εισόδημα (Ευρώ) ≦ 25.000. Φορολογικός συντελεστής 22%. Φόρος κλίμακας 5.500. Συνολικό εισόδημα 25.000. Φόρος 5.500.
 • Φορολογητέο εισόδημα (Ευρώ) 25.001 ≦ 42.000. Φορολογικός συντελεστής 32%. Φόρος κλίμακας 5.440. Συνολικό εισόδημα 42.000. Φόρος 10.940.
 • Φορολογητέο εισόδημα (Ευρώ) ≧ 42.001. Φορολογικός συντελεστής 42%.
 • Αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν από ενοίκια κατά τη διάρκεια του έτους 2013: Κλιμάκια 12.000, Φορολογικός Συντελεστής 11%, Φόρος Κλιμακίου 1.200€. Υπερβάλλον των 12.000, Φορολογικός Συντελεστής 33%. Οι φορολογούμενοι που θα αποκτήσουν φέτος εισοδήματα από ενοίκια θα διαπιστώσουν μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης, αφού μπορεί μεν να αυξάνεται από 10% σε 11% ο φορολογικός συντελεστής για τα εισοδήματα έως 12.000 ευρώ αλλά ταυτόχρονα καταργήθηκε ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% - 3% στα εισοδήματα αυτά, καθώς και η προκαταβολή φόρου 55%.

  ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

  • Φορολογητέο εισόδημα (Ευρώ) ≦ 50.000, Φορολογικός συντελεστής 26%, Φόρος κλίμακας 13.000, Συνολικό εισόδημα 50.000, Φόρος 13.000, Υπερβάλλον των 50.000, Φορολογικός συντελεστής 33%.

  Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα.

  Επικοινωνία


  Γεωργούλη 8, Καλαμάτα 24100
  Τηλ.: 27210 22136
  Fax: 27210 22538
  e-mail: info@odsm.gr

  © Copyright 2023 Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας. All Rights Reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων GreatWay

  Search